Frequently Asked Question

Kan jag byta hastighet?
Last Updated 8 years ago

Ja. Du är välkommen att kontakta vår kundtjänst för att antingen upp- eller nedgradera din tjänst. Det tar normalt mellan 1 till 5 arbetsdagar och det måste finnas en annan hastighet tillgänglig för dig för att du ska kunna byta. Vid uppgradering till högre hastigheter är det viktigt att all hårdvara, både hemma och i stadsnät, har tillräcklig kapacitet för att klara av den. Du ansvarar själv för hårdvaran hemma hos dig men skulle stadsnätet behöva byta ut sin hårdvara så brukar det inte vara några problem. Dock kan det ta några extra arbetsdagar för dig att få din nya hastighet.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!