Frequently Asked Question

Uppkopplingen bryts emellanåt
Last Updated 8 years ago

Att uppkopplingen bryts kan bero på flera orsaker. Först bör du utesluta att eventuella radiostörningar stör ditt trådlösa nätverk. Koppla först in din dator till nätverksuttaget i bostaden. Testa därefter att surfa så lång tid som krävs för att du skall märka om det blir någon skillnad (d.v.s. om du t.ex. upplever ett avbrott per timme behöver du testa direktkopplat i cirka två timmar). Om avbrotten då fortsätter är du välkommen att ta kontakt med oss för ytterligare felsökning.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!